vec01
LOT İzlenebilirlik

Ürünlerin İzlenebilirliği

Üretilen, işlenilen ve kullanıma sunulan her maddenin üretiminden tüketimine çok meşakkatli bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bir tek pirinç tanesi bile binlerce işlemden geçtikten sonra tüketicinin huzuruna sunulmaktadır. Ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin takibi ve kontrolü hem üretici hem de tüketici tarafından büyük önem taşımaktadır. Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle kullanıma sunulan yeni sistemler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan ürünün takibi bu sistemler sayesinde tek bir tuşla izlenebilir hale gelmiştir. Ürünlerin izlenebilirliği işletmeler için büyük avantaj sağlayacaktır.

Ürünlerin takibini kolaylaştıran en çok kullanılan sistem seri lot numarası sistemidir. Seri lot numarası sistemi; ürünün ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirliğini sağlamak, ticari malın hangi üretim emrine dayalı olarak üretildiğini, bu malların üretiminde hangi ham madde ve yarı mamullerin kullanıldığını, kullanılan bu mamullerin hangi tarihte alındıkları gibi bilgilere kolaylıkla ulaşmamızı sağlayan bir sistemdir. Verilen lot numaraları tek başına kontrol sağlamaz, bu numaralarla ürünün takibini yapabileceğimiz bir izlenebilirlik sağlayıcı sistem gereklidir.

Üretilen malın geriye doğru izlenebilirliği, üretim esnasında ortaya çıkacak muhtemel risklerin öngörülmesi ve risklere karşı önlem alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Ürünün sevkiyat tarihine, depo çıkışına, son kontrolüne, ürünün üretildiği makineye, makineyi kullanan operatöre, ara kontrollere, kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya girişine ve girdi kontrollerine kadar geriye dönük kontrollerin yapılabilmesini sağlanmaktadır. Ürünlerin izlenebilirliği sadece üretim aşamasındaki problemlerden kurtarmak için değil,  istenilen raporların alınarak muhasebe, sevkiyat, veri yönetimi, kalite gibi departmanlar da bile çalışanların işlerini kolaylaştırma açısından fayda sağlamaktadır.

Peki, bu izlenebilirlik verimlilik açısından hangi kolaylıkları sağlamaktadır?

Ürünün veya ticari malın üretimi esnasında izlenmesi verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır. İzlenebilirlik ile:

  • Çalışma hızı artışı
  • Fire ve kayıplarda azalma
  • Kayıp zamanlarda azalma
  • Yönetimi yalınlaştırma
  • Plansız duruşlarda azalma
  • Üretim miktarı artışı
  • Kalite, uygunluk beklentilerinde artma

gibi verimlilik sağlayacak bir çok aşamada üstünlük sağlanır. Bir işletmenin en büyük hedefi kayıpların minimuma indirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesidir. Üretimin uçtan uça izlenebilirliği de tam da bu hedefler için gereklidir.

İzlenebilirlik sadece üretici firma açısından önemli değildir; tüketicinin de aldığı ve kullandığı ürünün hangi aşamalardan geçtiğini görmesini sağlayabilen bir sistemdir. Kullandığımız tüm ürünlerin sağlığımız açısından uygunluğunu, üretim esnasında hangi aşamalardan geçtiğini görebilmemiz mümkündür. Tabi bu üretim yapan firmanın izlenebilirlik sistemini kullanıp kullanmamasına bağlıdır. Müşteri açısından bu avantajın sahibi olmak sürekli memnuniyet sağlayacaktır. Müşteri memnuniyeti süreklilik gösterdiğinde yükselmek ve büyümek bir firma için çok zor olmayacaktır.

İzlenebilirlik, üretim zincirinin herhangi bir aşamasında üretici, tedarikçi, dağıtıcı ve perakendeciler tarafından paylaşılabilen gerçek zamanlı bilgi sağlamaktadır. İşletmelerin dostu olan bu sistem hem iş hayatımıza hem de tüketici hayatımıza sunulan bir teknoloji kolaylığıdır. Kısa zamanda tüm üretici firmaların bu sistemle yani izlenebilirlik uygulamaları ile tanışıp  hedeflerine kolayca ulaşması kaçınılmaz olacaktır.

vec03
dot2
triangle1
İletişimde Kalalım

Sizlere En İyi Hizmeti Sunuyoruz. Yardım Mı Lazım?

    circle1