Kurumsal Kaynak Planlama

Günümüzde ticari amaçla hizmet veren bütün firmalar da öne çıkan yeni bir sistem, program gelişmeye başlamaktadır. Bu sistem her alanda elde edilen bilgiyi kâra dönüştürebilen yazılımlardır. Son zamanlarda rağbet gören sistemlerin başında Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yer almaktadır.

ERP’ nin temelleri 1960′ lı yıllarda atılmaya başlanmıştır. Bu yıllar envanter kontrolünün önemli olduğu yıllardır. Ancak çok fazla program seçeneği bulunmamaktaydı. İşletmeler bu amaçla bilgisayar sistemlerini kullanmaya başlamışlardır. ERP; şirket içindeki tüm departmanları ayrıca farklı bölgelerde bulunan fabrikaları, bunların tedarikçi firmalarını ve dağıtım merkezlerini bilgisayar vasıtasıyla birbirine bağlamak suretiyle etkin veri akışını sağlamaktadır. ERP; malzeme tedarik etme, stok kontrol, üretim, pazarlama, sevkiyat, finans ve muhasebe gibi fonksiyonların tümünün bütünleşik olarak gerçekleştirildiği bir bilgisayar yazılımıdır. ERP’ yi diğer sistemlerden ayıran önemli özelliklerden biri, veriye erişim kolaylığı sunmasıdır.

İşletmenin tüm anlık para ve mal akımını gösteren bir sistemden bahsediyoruz. Ama sadece para ve mal akışı değil; işletmenin para akımından, muhasebesinden, insan kaynaklarından, araştırma geliştirmesinden bütün akışlarını bir sistem içerisinde toplayan bir hizmettir.

Ne zaman para girmiş, hangi mal çıkmış, ne zaman müşteriye teslim edilmiş, ne zaman tedarikçiden mal ve hizmet alınmış, ne kadar para ödenmiş, ne zaman işe başlanmış, kaç kişi çalışmakta, hangi ücretleri ödemekteyiz, muhasebe bakımından aktif ve pasifler ne durumda, kar ve zarar edip etmemekte miyiz, kaliteli ürünler üretiyor muyuz, üretmiyor muyuz bütün bunları kontrol eden bize raporlayan ve raporları grafik, yazı olarak bize veren bir sistemden bahsediyoruz.

Bu yazılımı üretip kullandıran ve bunun ile az maliyete büyük karlar elde eden firmalar günümüzde oldukça çoğalmaya başlamakta. ERP sistemini kullanan ve kullandıran önde gelen firmalar arasında Mikro Yazılım yer almaktadır. Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olan Mikro Yazılım bünyesinde, uzun yıllar sonucunda edinilen bilgi, birikim ve tecrübeler ile kullanıcılarının her türlü soru ve taleplerine uçtan uca çözümler geliştirmeyi amaç edinen Mikro Çözüm Ortağı Valorem Yazılım ve Danışmanlık, hedeflerinize giden yolda kaliteli hizmet anlayışıyla kurumsal iş ortağınız olarak sektörde yerini almaktadır.

MİKRO ERP Yönetim Bilgi Sistemleri, işletmelerin ilerlemesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyan bir sistemdir. Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü de denilebilir.  Bu sistem bütün iş alanlarına yardımcı olabilecek hizmetler içermektedir. Standart Seri Ticari ve Muhasebe paket programları ile otomotivden gıdaya, kimya sektöründen mağaza zincirlerine kadar pek çok alanda hizmet vermektedir. Mikro yazılım ERP ürün ailesi olarak; üretim yönetiminden, personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, müşteri ilişkileri yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonlarınızı tek platformda yöneten en gelişmiş ERP çözümünü sunmaktadır. Ayrıca sistem size uygun ve sizin isteğiniz doğrultusunda nasıl rahat kullanabilir iseniz kurulup yönetimi de tamamen sizin istediğiniz şekilde gerçekleştirilir.

Halihazırda bir işletmenin en belirgin isteklerinden biri gelişmektir ve kurumsal bir yapıya yönelmektir. Rekabet zorluklarıyla iyi başa çıkabilmek ve bunlar için yeni taktikler üretebilmektir. Değişen finansal risklere rağmen işletmeyi sabit tutabilmek ve ileriye taşımaktır. Ve en önemlisi birden fazla şehirde yada ülkede bulunan lokasyonlarını aynı iletişim ağı üzerinden takip edebilmek ve merkezi bir otomasyonla izleyebilmektir. Bu programla bütün bu istekleri karşılayabilecek bir çözüm sunuluyor. Bilgi yönetimi için stratejik yapılar oluşturmasının yanında operasyonel ve yönetim açısından iş süreçlerine destek olmayı sağlıyoruz.