İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler: Mikro ERP

Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü doğru değerlendirmek, geleceği ise en doğru bakış açısı ile yakalamak gerekiyor. Çözüm: Tüm kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlayan bir ERP sistemi.
Mikro ERP ürün ailesi; üretim yönetiminden personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, müşteri ilişkileri yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonlarınızı tek platformda yöneten en gelişmiş ERP çözümüdür.

Günümüzde işletmeler ERP temelinde farklı ihtiyaçlarla yola çıkabilirler. Bunlar:

 • Kurumsal bir yapıya yönelmek, var olan yapıyı iyileştirmek,
 • Kaynakları daha iyi planlamak, maliyetleri düşürmek,
 • Rekabet zorluklarıyla mücadele edebilmek için yeni yönetim teknikleri geliştirmek,
 • Küresel sermaye hareketlerine rağmen finansal riskleri kontrol edebilmek,
 • Üretim için kesintisiz tedarik sağlamak, ürünü hızlı şekilde pazara sunabilmek,
 • Farklı coğrafyalarda veya ülkelerde tüm üretim, satış ve dağıtım noktalarını merkezi bir otomasyonla izlemek ve yönetmek olabilir.

Tüm bu ihtiyaçları ve daha fazlasını en etkin şekilde karşılayan Mikro ERP ürünleri;

 • İşletmenin tüm iş süreçlerini kontrol altına alır.
 • Modüler ve genişleyebilir yapıyla en uygun maliyeti sağlar.
 • Rekabet gücü sağlar.
 • Hızlı kurulum ve optimizasyon sürecine sahiptir.
 • Tedarikten müşteriye kadar bütünleşik yapı sağlar.
 • İş akışlarını uluslararası standartlara taşır.
 •  Grup içindeki farklı şirketleri tek yönetimde birleştirebilen konsolidasyon özelliğine sahiptir.
 • Sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırıp etkin bir planlama desteği sağlar.

Rekabet için güçlü bir işletme yapısı

ERP, bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkân verir. En önemli gereksinim, bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin birleştirilmesi olmalıdır. ERP sistemleri; bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmalıdır.
Mikro ERP ürünleri; operasyonel süreçte kolaylık, orta düzey yöneticiler için taktik, üst düzey yöneticiler için stratejik araçlar sunar. Bu niteliğiyle işletmenin potansiyelini yükseltir, kararları otomatikleştirir, tüm işletme için tam bir otomasyon desteği sağlar.
Mikro ERP ailesi ürünleri çoklu dil desteğine sahiptir. Farklı ülkelerde bulunan yan kuruluşlar veya merkezler, (istenirse) iş ortaklarını tek yapı altında birleştirir ve tüm operasyonlar gerçek zamanlı yürütülür.
Mikro ERP farklı ülkelerin muhasebe sistemlerine uyarlanabilen alternatif mizan özellikleriyle de kullanıcılarına uygulamada kolaylık sunmaktadır.
Mikro ERP ürün ailesi açık kod mimarisiyle geliştirilmiştir. Mikro ERP ürünleri kullanıcıların programı kendilerine göre özelleştirmelerine; yani kayıt alanları, rapor ve analiz eklemelerine olanak sağlar. Böylece, kullanıcıların kurumsal stratejilerinin hayata geçirilmesini, amaçların daha verimli kılınmasını ve hedeflerin doğru planlamasını kolaylaştırır.
Bu açık ve esnek yapı sayesinde yatırım maliyetleri önemli ölçüde düşer. Programlardan hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanır