0 232 988 02 04
tr
DEMO TALEP
Sosyal Medya Hesaplarımız

E-Defter

Anasayfa » E-Defter
E-defter Uygulaması

Elektronik defter (e-defter), şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usül kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. E-defter uygulamasıyla şirketlere ait mali defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) tarafından ortaya konan şartlara göre elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, değişmezliğinin ve bütünlüğünün garanti altına alınması, depolanması ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilmesi sağlanır.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabildiği e-defter uygulaması ile Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları, GİB standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor.

Mikro e-defter uygulaması hangi avantajları sunuyor?
Zaman
Süreci hızlandırır, operasyonel maliyetleri azaltır.
Daha Az Fiziksel Operasyon
Noter tasdiki ve defter arşivleme gibi fiziksel operasyonlar ortadan kalkar.
Maliye Bakanlığı Uyumu
Maliye Bakanlığı’nın e-defter standartları ile %100 uyumludur.
Otomatik Süreçler
Yasal bildirim süreçleri (GİB) otomatik olarak gerçekleştirilir.
7/24 Erişim
Gerekli görüldüğünde dosyalara anında erişilebilir.
internet haber